RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal


EMPRESES ASSOCIADES:
SOCIS COL·LABORADORS:
SEMDESA és membre de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA). Aquest organisme 
agrupa societats mercantils i mancomunitats de capital íntegrament públic (municipal, provincial o de les comunitats autònomes)
que gestionen serveis de R.U, reciclatge i medi ambient. L’acta fundacional fou signada  dia 30 d’abril de 1996 i té com a eixos
d'actuació:
La representació, defensa i promoció dels interessos dels seus associats.
La creació i foment de serveis comuns per als seus associats a partir de  la cooperació i col·laboració entre ells.
Foment d'una constant labor formativa, de perfeccionament i promoció dels associats.
La programació i realització d’accions per a la consecució dels fins indicats i dels objectius que es marquin en el si de
l’associació i que en siguin propis.
Actualment forment part d'ANEPMA  42 empreses associades de dotze comunitats autònomes que presten els seus serveis a més
de dotze milions de ciutadans, tant en matèria de neteja viària, gestió de residus urbans  i altres relacionats amb el medi ambient.
El funcionament de l'associació es canalitza a través d'una sèrie de grups de treball o comissions, cadascuna de les quals té com a
responsable un coordinador. Normalment, cada comissió se reuneix tres o quatre vegades a l'any  en les anomenades Jornades
Tècniques.
Aquestes jornades, de dos i tres dies de durada, s'han convertit en l'activitat més important de l'associació. Tenen caràcter intern i 
cada any la seva organització va a càrrec d'una empresa membre. En elles, els responsables de cada comissió presenten una
ponència amb les conclusions finals de cadascuna de les activitats que han funcionat durant l'any. Després de l'última ponència, se
celebra l'Assemblea General Anual de l'Associació.

Sense periodicitat fixa, també s’han celebrat diverses Jornadas de Puertas Abiertas en què han estat convidades distintes
empreses del sector mediambiental en general, i del subsector  dels residus urbans específicament.
ANEPMA té signats convenis de col·laboració amb diferents ens públics i també acords amb empreses privades per a la gestió de
residus i de medi ambient. Tots els seus  associats se'n poden beneficiar.
L'associació publica un Butlletí Informatiu mensual, que inclou notícies relacionades amb les empreses associades. Aquest periòdic
virtual inclou un editorial del president de l'associació, cinc notícies principals, un apartat de breus (que inclou notes de les
comissions, dels associats i de l'Associació), i finalment, una secció de protagonistes dedicades a cada número a un representant
d'alguna les empreses associades.
L'associació també realitza una sèrie d'informes basats en temes mediambientals que es troben d'actualitat. Un cop finalitzats es
distribueixen a les empreses membres de ANEPMA per tal de mantenir-les assabentades.

Tota aquesta informació es pot trobar a la seva pàgina web:
http://www.anepma.es
SOCIS COL·LABORADORS I EMPRESES ASSOCIADES
Dia 1 de juny de 2006 se crea la Societat SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (SEMDESA) de caràcter unipersonal, participada íntegrament per l'ajuntament de Santanyí com a fórmula alternativa d’organització i funcionament.
Back
Next
SOBRE SEMDESA