RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
GRAU DE SATISFACCIÓ
Portal de L'empleat
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
El Consell d'Administració està compost pels següents òrgans:

PRESIDENT
Sr. Llorenç Sebastià Galmés Verger, batle de l'Ajuntament
de Santanyí

CONSELLERS
Sra. Ricarda Margarita Vicens Schluhe
Sra. Bárbara Xamena Bordoy
Sra. María Consolación Pons Monserrat
Sr. Antoni Matas Blanch

INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Sra Aina Maria Bonet Vidal

SECRETARI
Sr. Pedro Herrero Moya


A part, l'Empresa Municipal disposa de la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat i Ambiental, segons les normes ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, de TÜV Rheiland Ibérica Inspection, Cerification & Testing, S.A.
Gestió Econòmica - Administrativa
La gestió econòmica de l’Empresa Municipal, tutelada pel Consell
d’Administració, va a cura d'un equip de professionals experts en el sector:
· Gerent: Álvaro Solana Higuera
· Tècnic econòmic administratiu.
· Responsable de Recursos Humans/PRL/Multes ZEC/Suport a serveis.
· Cap de Serveis.
· Oficial administratiu
· Auxiliar administratiu
ADMINISTRACIÓ
Les tasques principals que desenvolupa aquest Consell d'Administració, entre les més destacades, són les següents:
·  Planificació dels serveis amb la col·laboració del gerent  i el cap de serveis
·  Rebre les cridades i atendre les demandes del ciutadà.
·  Recollir informació sobre el grau de satisfacció del ciutadà quant als serveis que ofereix l'Empresa Municipal.
·  Realització de tota la documentació relativa a:
·  Prevenció de Riscos Laborals
·  Gestió de Nòmines
·  Liquidació i presentació d'impostos
·  Gestió Comptable
·  Preparació de Comptes Anuals
·  Preparació de Pressupostos Anuals
·  Realització d'expedients para l'obtenció de subvencions
·  Expedients de contractació
·  Realització i valoració des de  distints departaments, d'estadístiques i evolució del servei prestat.
ADMINISTRACIÓ