RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
     La Junta de Govern de 20 de desembre de 2012 va acordar encarregar el servei de  retirada dels vehicles de la via pública a  la
grua municipal. Aquest servei era realitzat per la policia local  i es va posar des del mes d'abril de 2013. Durant aquest any i part de
2014, es va externalitzar.
     Aquest servei compta amb un programa fet a mida que recull la localització del vehicle denunciat mitjançant GPS. Es deixa 
evidència de l'estat del vehicle mitjançant la realització de fotografies des de diferents angles. Totes les dades són recollides a través
d'una tableta i són enviats de forma telemàtica al centre de recollida de vehicles de la policia local qui a través del programa gestiona
les dades que s'incorporen


SERVEI DE GRUA
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
GESTIO GRUA