RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
El servei es va iniciar l'any 2010 i des de llavors han  anat augmentant l'oferta i el nombre de carrers per a la venda. D'aquesta
manera l'Ajuntament ha tingut com a objectiu que cada nucli pugui comptar amb un mercat. Això ha suposat que el control i
administració s'hagin vist afectats. Per aquest motiu, es va procedir a informatitzar els processos de control, facturació i cobrament
(passant tota la gestió de quotes a través del banc).
A partir de mitjans del 2012, els mercats són cobrats per anticipat i per banc.
L'any 2013 es modifica l'ordenança fiscal dels mercats del municipi. Com a conseqüència els preus pateixen una petita
modificació excepte els llocs de  peixateria que veuen ampliada significativament la taxa. A més s'arrodoneixen els cèntims d'euro el
que ha suposat una millora en les tasques administratives.
El nombre de venedors ha anat incrementant-se any rere any degut a la gran demanda de sol·licituds per a la instal·lació d'un
lloc en el mercat.
L'any 2014 es va analitzar la situació del mercat i es va arribar a la conclusió que la mercaderia que es venia era molt poc
variada i repetitiva. A més començaven a aparèixer problemes d'espai. Tot això va fer replantejar un altre model de mercat en el qual
no es prioritzessin  les parades i la recaptació optant per una major qualitat. Finalment es va reduir el nombre de llocs i es varen
seleccionar amb més cura  els venedors, productes i la qualitat.
Els mercats de caràcter ordinari són els següents:
FIRES ESPECIALS:
·  Sa Fira (penúltim dissabte d'octubre)
·  Fira d'Oportunitats (sense data específica)
·  Mercats Nadalencs (Santanyí, Cala Figuera, S'Alqueria)
·  Festes Patronals (Santanyí, Cala d'Or i Cala Figuera)
TELÈFONS DE CONTACTE:
610 429486       971648580
EMAIL:


GESTIÓ DELS MERCATS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
  Matinals Nocturns
Anual Santanyí
s'Alqueria Blanca
Calonge
Es Llombards
X,S
M
J
J
Temporada Portopetro
Cala d'Or
Cala Egos
V
D
J
GESTIO MERCATS