RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
GRAU DE SATISFACCIÓ
Portal de L'empleat
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
El servei es va iniciar l'any 2010 i des de llavors han  anat augmentant l'oferta i el nombre de carrers per a la venda. D'aquesta
manera l'Ajuntament ha tingut com a objectiu que cada nucli pugui comptar amb un mercat. Això ha suposat que el control i
administració s'hagin vist afectats. Per aquest motiu, es va procedir a informatitzar els processos de control, facturació i cobrament
(passant tota la gestió de quotes a través del banc).
A partir de mitjans del 2012, els mercats són cobrats per anticipat i per banc.
L'any 2013 es modifica l'ordenança fiscal dels mercats del municipi. Com a conseqüència els preus pateixen una petita
modificació excepte els llocs de  peixateria que veuen ampliada significativament la taxa. A més s'arrodoneixen els cèntims d'euro el
que ha suposat una millora en les tasques administratives.
El nombre de venedors ha anat incrementant-se any rere any degut a la gran demanda de sol·licituds per a la instal·lació d'un
lloc en el mercat.
L'any 2014 es va analitzar la situació del mercat i es va arribar a la conclusió que la mercaderia que es venia era molt poc
variada i repetitiva. A més començaven a aparèixer problemes d'espai. Tot això va fer replantejar un altre model de mercat en el qual
no es prioritzessin  les parades i la recaptació optant per una major qualitat. Finalment es va reduir el nombre de llocs i es varen
seleccionar amb més cura  els venedors, productes i la qualitat.
Els mercats de caràcter ordinari són els següents:
FIRES ESPECIALS:
·  Sa Fira (penúltim dissabte d'octubre)
·  Fira d'Oportunitats (sense data específica)
·  Mercats Nadalencs (Santanyí, Cala Figuera, S'Alqueria)
·  Festes Patronals (Santanyí, Cala d'Or i Cala Figuera)
TELÈFONS DE CONTACTE:
610 429486       971648580
EMAIL:
SOL·LICITUDS:

SOL·LICITUD MERCATS ORDINARIS

SOL·LICITUD MERCATS ESTIU

SOL·LICITUD MERCATS FIRES


GESTIÓ DELS MERCATS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
GRAU DE SATISFACCIÓ
  Matinals Nocturns
Anual Santanyí
s'Alqueria Blanca
Calonge
Es Llombards
X,S
M
J
J
Temporada Portopetro
Cala d'Or
Cala Egos
V
D
J
GESTIO MERCATS