RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
PLANIFICACIÓ ANUAL:
A la  sessió plenària de l’Ajuntament de Santanyí, celebrada dia 15 de febrer de 2007, s’adoptà  l’acord d'encomanar la gestió
del servei de neteja viària del municipi a l’empresa municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L. A partir del primer dia de
juliol d'aquest mateix any s’inicià aquest servei.            
Amb la idea de planificar i oferir la millor prestació del servei, es va considerar convenient delimitar el terme de Santanyí en
tres sectors en funció de les característiques de dispersió d’habitants, tipus d’habitatges, etc., tal i com queden  representats en el
mapa següent.


SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
NETEJA VIÀRIA