RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
Aquest servei s’inicià amb la ubicació de l’empresa municipal a les noves oficines de SEMDESA, localitzades al poliesportiu
de Cala d’Or, durant l’any 2007. Es començà amb la neteja amb una  treballadora contractada a temps parcial, durant sis hores
setmanals.
Durant l'any 2008  s’inicia el servei de neteja d’oficines i locals pròpiament dit i l’oficina de SEMDESA s’inclou com a un
centre més. En aquest mateix any s’incorpora un cap de servei que s’encarrega de controlar i donar suport a la neteja. També
s’amplia el servei amb les noves dependències de la policia municipal i l’escola de Cala d’Or. D'’aquí ve que les hores en aquests
centres siguin diferents d’un any a l’altre.
En el cas de l’escola de s’Alqueria Blanca, durant el 2008 s’hi dedicava una persona a mitja jornada, i vista la insuficiència del
servei, es decidí ampliar-lo en el 2009 a jornada completa.
L'any 2012 s'encarrega  a l'Empresa el servei de neteja de parcs infantils que és inclòs dins aquest centre. A finals del mateix any,
l'Ajuntament encomana la neteja del tanatori de s'Alqueria-Calonge i del local de la tercera edat de s'Alqueria.
NETEJA D'ESCOLES I EDIFICI DE TITULARITAT
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYI.


La Junta de Govern de 2 d'abril de 2012 va encarregar a
l'Empresa el servei de  neteja dels parcs infantils de tot el municipi.
El nombre de treballadors que actualment desenvolupen
aquest servei és d'onze.
Servei de manteniment de los parcs infantils del municipi de Santanyí
L’1 de gener de 2008 s’inicià el servei de neteja d’escoles i edificis de titularitat municipal.
Aquest servei consisteix en la neteja dels locals, oficines i escoles de l’Ajuntament de Santanyí, en concret trespols, mobiliari i
vidres, dels següents indrets:
·  Col·legi Blai Bonet, escoleta, pavelló esportiu i guarderia
·  Ràdio, Jutjat, Tercera Edat i espais comuns de l’edifici (fins 2011).
·  Peixateria i Tanatori.
·  Col·legi Mare de Déu de Consolació de s’Alqueria Blanca.
·  Col·legi, Unitat Sanitària i Saló Parroquial de Calonge.
·  Centre Cívic de Cala d’Or (Oficina de Turisme, Centre Cultural, Unitat Sanitària, Associació
·  Hotelera, Oficina de la Guàrdia Civil i banys del Local de les Mestresses de Casa)
·  Col·legi Santa Maria del Mar (Cala d’Or) i biblioteca
·  Escola de Música i Oficina de la Policia Local de Cala d’Or
·  Oficina de SEMDESA
·  Centre 3ª edat de Cala d’Or
·  Oficina de turisme
·  Tanatori de Santanyí
·  Tanatori de s’Alqueria Blanca-Calonge
· Llar de persones majors s’Alqueria
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
NETEJA OFICINES, PARCS I JARDINS