RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE S'OFEREIXEN


Servei de Telèfon d’Atenció al Ciutadà : 971648484                                                       
Aquest servei es posà en marxa dia 1 de juny de 2008. És prestat per l’àrea administrativa i s’encarrega de contestar les
cridades que es reben al nombre de telèfon creat per a tal fi i d’organitzar els serveis relacionats amb la neteja i recollida de
voluminosos, fems i incidències amb la xarxa de clavegueram que el ciutadà demanda
RECEPCIÓ D'INCIDÈNCIAS (ANALÍTICA)
Treballs en benefici de la comunitat (TBC)
SEMDESAs'encarrega de la gestió, organització, control i realització de les Jornades de Treball que el Ministeri d'Interior i
l'Administració de Justícia imposen a persones amb problemes d'inserció social i laboral, que s'han de realitzar en benefici de la
comunitat d’acord al conveni subscrit entre l'Ajuntament de Santanyí i el Ministeri.
Les jornades realitzades són les següents:
SEMDESA participa en el Servei d'atenció a persones amb discapacitat. Compta en la seva plantilla amb treballadors amb alguna disfunció, però totalment adequats i idonis per al treball que realitzen.
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
SERVEIS COMPLEMENTARIS