RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
El servei de manteniment i suport als serveis funeraris del cementeri de Santanyí, després de fer-se efectiva la jubilació del funcionari  
que fins llavors realitzava aquestes tasques, fou iniciat dia 20 d'octubre de 2007, coincidint també amb  l'obertura del Tanatori.  
Fins a aquesta data, el servei va ser prestat a través dels mitjans utilitzats per al servei de neteja viària amb l'assignació d'un  
empleat. Un cop arribada la jubilació prevista del funcionari, el servei passà a mans de  l'empresa municipal. Aleshores es va  
procedir, concretament dia 10 de març de 2010, a la contractació d'un treballador com a responsable del cementiri.  
La Junta de Govern de 10 juny 2010 va encomanar el manteniment i gestió del cementiri de s'Alqueria Blanca.
Horaris d'obertura i tancament:

Horari D'Estiu (01/04/ - 30/09) 08:00 - 20:00
Horari D'Hivern (01/10 - 31/03) 08:00 - 18:00

El servei resta obert tots els dies de l'any.

Posar-se en contacte amb Guillem als telèfons 687 889753 /663030644

e-mail: semdesacementeri@ajsantanyi.net
Informació sobre las funeràries que habitualment treballen en el cementiri (de lliure  elecció)

·  FUNESUD (Campos - Santanyí) 609 678888
·  LLAR D'ESTELS (Porreres) 659 140296 - 620 398334
·  FUNERÀRIA DEL MIGJORN (Ses Salines - Santanyí) 669 494261 - 606 648778


Per als permisos d'enterrament, trasllats de restes i utilització del tanatori del difunt, cal dirigir-se a l'Ajuntament de Santanyí (telèfon:
971 653002)

Si els familiars volen publicar en aquesta pàgina web l'horari de visita i/o enterrament d'algun familiar, cal signar la sol·licitud pertinent
i  entregar l'esquela.


MANTENIMENT I SUPORT DEL CEMENTERI I TANATORI
  TANATORI
SANTANYI
TANATORI
ALQUERIA BLANCA I CALONGE
SALA DE VETLLA 2 1
OFICINA 1 0
ARXIU 1 0
BANY HOMES 1 1
BANY DONES 1 1
SALA VESTIR DIFUNTS 1 1
BANY PRIVAT 1 1
QUART NETEJA 1 1
CAMBRA GRAN 1 1
TÚMUL 2 1
RENTADORA 1 0
DUTXA 1 1
MÁQUINA BEGUDES 1 1
DESCENSOR FÈRETRES 1 0
ELEVADOR FÈRETRES 1 0
ALARMA SI NO
CARRO PORTA FÈRETRES 1 1
AIRE CONDICIONAT SI SI
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
GESTIO CENMENTIRI