RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
CANAL DE DENÚNCIES
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
http://transparencia.semdesa.net/
MANTENIMENT DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ


El treball es realitzaria sectoritzand el municipi en dues zones, en funció als vehicles i
maquinària utilitzats, actualment en 16 platgas i una zona de bany (Es Calo des Llamp ).

1. Sector I
1     Cala Esmeralda
2     Cala Gran
3     Cala Petita
4     Calóo d'es Pou
5     Cala Egos
6     Es Caló des Llamp
7     Ses Pedretes
8     Caló des Homes Morts
9     Caló de Sa Torre

2. Sector II
10     Sa Barca Trancada -Cala Barca-
11     Caló des Borgit
12     Cala Mondragó-SesFonts de N'Alis-
13     S'Amarador
14     Cala Santanyí
15     Caló des Macs
16     Cala Llombards
17     Caló Des Moro
18     Cala s'Almonia

3. No incloses en el servei
6     Cala Entugores
7     Es Cargol
8     Caló des Marmols
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia catorze de juny de dos mil setze encomendó el servei de neteja i manteniment
de platges.
El servei consta dels segúets treballs:
Manteniment de l' arena de la plaja (mecànic i manual)
Nejeja i manteniment dels accessos a la platja
Recollida de les papereres que hagin de ser recollides
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
La periodicitat del servei viene impuesta imposada per: la climatología, períodes de vacances i l'afluència de turisme. En temporada
baixa el servei es majoriàtoriament d'adequació i manteniment. En temporada alta es dona prioritat a la neteja de la platja zones
adjacents marqes i accessos.
La freqúencia i calendari se presenta al Consell d'Aministració para su aprobación.
El servei es planificat pel cap de serveis, recolzat pel responsable del servei de manteniment de zones verdes i de recollida
d'escombraries que dàcord a la informació existent de cada platja i la seva situació de conservació i neteja informa al cap de serveis
per a planificar modificar i si escau emprendre urgències imprevistes realitzant un calendari que cambia en funció de les necessitats
existents.
MANTENIMENT PLATJES